Chỉnh sửa dòng trong vscode

Thao tác chỉnh sửa dòng trong Vscode

Trong Visual Studio Code (VSCode), bạn có thể thực hiện các chỉnh sửa trên các dòng code một cách dễ dàng bằng các thao tác sau:

Thao tác chỉnh sửa dòng trong Vscode

 1. Thêm, xóa, hoặc sửa đổi văn bản: Click chuột vào dòng cần chỉnh sửa và bắt đầu nhập văn bản để sửa đổi nó. Bạn cũng có thể xoá văn bản bằng cách nhấn phím Delete hoặc Backspace.
 2. Di chuyển con trỏ: Click chuột vào vị trí mong muốn trên dòng cần chỉnh sửa để di chuyển con trỏ đến đó.
 3. Sử dụng các phím tắt:
  • Ctrl + X (hoặc Cmd + X trên macOS): Cắt dòng hiện tại.
  • Ctrl + C (hoặc Cmd + C trên macOS): Sao chép dòng hiện tại.
  • Ctrl + V (hoặc Cmd + V trên macOS): Dán nội dung đã được cắt hoặc sao chép vào dòng hiện tại.
  • Ctrl + Z (hoặc Cmd + Z trên macOS): Hoàn tác thay đổi gần nhất.
  • Ctrl + Y (hoặc Cmd + Y trên macOS): Làm lại thay đổi sau khi đã hoàn tác.
 4. Chỉnh sửa nhanh với Emmet: Nếu bạn đang sử dụng HTML hoặc CSS, bạn có thể sử dụng các phím tắt của Emmet để nhanh chóng thêm các đoạn mã, class, hoặc ID.
 5. Sử dụng tính năng IntelliSense: VSCode có tính năng IntelliSense giúp gợi ý code, đề xuất cú pháp và hoàn thành tự động dựa trên ngôn ngữ lập trình bạn đang sử dụng. Nhập một phần của từ khóa hoặc cú pháp, và VSCode sẽ hiển thị các gợi ý có thể phù hợp.
 6. Sử dụng các Extension: Có nhiều extension trong VSCode cung cấp các công cụ và tính năng mở rộng để giúp bạn chỉnh sửa code hiệu quả hơn. Ví dụ như Prettier để định dạng mã nguồn tự động, Bracket Pair Colorizer để làm nổi bật các cặp dấu ngoặc, và nhiều extension khác.

Nhớ lưu lại công việc của mình thường xuyên bằng cách nhấn Ctrl + S (hoặc Cmd + S trên macOS) để tránh mất mát dữ liệu trong quá trình chỉnh sửa.

Lưu ý khi chỉnh sửa dòng trong Vscode

Khi thực hiện chỉnh sửa dòng trong Visual Studio Code, có một số điều quan trọng cần xem xét khi sử dụng vscode.

Lưu ý khi chỉnh sửa dòng trong Vscode

 • Bạn cần lưu thường xuyên, hãy có thói quen lưu công việc của bạn đều đặn bằng cách nhấn Ctrl + S (hoặc Cmd + S trên macOS). Việc này giúp tránh mất mát dữ liệu trong trường hợp sự cố hoặc đóng ứng dụng.
 • Cần phải kiểm tra kỹ trước khi lưu thay đổi, hãy kiểm tra kỹ và đảm bảo rằng bạn thực hiện các thay đổi đúng ý muốn. Việc không kiểm tra kỹ có thể dẫn đến lỗi và ảnh hưởng kết quả.
 • Sử dụng Version Control: Hãy tận dụng hệ thống quản lý phiên bản như Git để theo dõi lịch sử thay đổi. Giúp bạn quay lại phiên bản trước đó nếu cần và bảo vệ dữ liệu khỏi việc mất mát.
 • Extension và tính năng mở rộng: Tìm hiểu về các extension và tính năng mở rộng trong VSCode để tối ưu hóa quá trình chỉnh sửa. Sử dụng các công cụ như Prettier để tự động định dạng mã nguồn có thể giúp duy trì sạch sẽ và đồng nhất.
 • Nắm vững cú pháp của ngôn ngữ lập trình bạn đang làm việc. Tính năng IntelliSense của VSCode có thể hỗ trợ gợi ý cú pháp và tên biến, nhưng sự hiểu biết sâu rộng sẽ giúp bạn chỉnh sửa hiệu quả hơn.
 • Tích hợp với Task và Build System: Đối với các dự án lớn, tích hợp VSCode với task và hệ thống xây dựng giúp bạn thực hiện nhanh chóng các quy trình phức tạp.

Tổng hợp thông tin trên, quá trình chỉnh sửa dòng trong Visual Studio Code trở nên linh hoạt và hiệu quả nhờ vào sự hỗ trợ của các phím tắt và tính năng mở rộng. Đề xuất duy trì thói quen lưu thường xuyên và kiểm tra kỹ trước khi lưu để tránh mất mát dữ liệu và đảm bảo sự chính xác của thay đổi.