unsigned trong mysql có nghĩa là gì và sử dụng nó khi nào

Khái niệm của unsigned trong MySQL

Trong MySQL, UNSIGNED được sử dụng để chỉ định rằng một cột có kiểu dữ liệu số nguyên sẽ chỉ chứa các giá trị không âm (không có dấu). Khi một cột được khai báo với kiểu dữ liệu số nguyên và UNSIGNED, nó chỉ chấp nhận các giá trị không âm từ 0 trở lên.

Khái niệm của unsigned trong MySQL

Ví dụ, nếu bạn khai báo một cột kiểu INT UNSIGNED, nó chỉ chứa các giá trị số nguyên không âm từ 0 đến 4,294,967,295 (nếu kiểu dữ liệu là INT UNSIGNED 32-bit). Điều này nghĩa là kiểu dữ liệu UNSIGNED mở rộng phạm vi giá trị của kiểu dữ liệu số nguyên thông thường bằng cách loại bỏ dấu âm, dẫn đến việc có thể lưu trữ các giá trị lớn hơn.

Sử dụng UNSIGNED khi nào:

 • Khi bạn biết rằng cột sẽ chứa giá trị không âm và bạn muốn hạn chế phạm vi của dữ liệu để tiết kiệm không gian lưu trữ.
 • Khi bạn không cần lưu trữ giá trị âm và muốn tận dụng toàn bộ phạm vi dữ liệu cho các giá trị không âm.

Tuy nhiên, hãy cẩn thận khi sử dụng UNSIGNED. Nếu không cần thiết, không nên sử dụng nó mà không có lý do cụ thể. Khi sử dụng UNSIGNED, bạn sẽ mất khả năng lưu trữ các giá trị âm và có thể gây ra những lỗi không mong muốn nếu không xử lý đúng trong ứng dụng của bạn.

Ưu điểm và nhược điểm của sử dụng dấu UNSIGNED trong MySQL

Khi quyết định áp dụng dấu UNSIGNED trong MySQL, quan trọng để nắm vững cả ưu điểm và nhược điểm của tính năng này.

Ưu điểm:

 • Tiết kiệm không gian lưu trữ

Sử dụng UNSIGNED giúp giảm phạm vi của dữ liệu, từ đó tối ưu hóa hiệu suất và giảm sử dụng không gian lưu trữ. Điều này đặc biệt quan trọng khi bạn biết rằng cột chỉ chứa giá trị không âm.

 • Tăng hiệu năng

Với giới hạn giá trị từ 0 trở lên, các phép toán trên cột UNSIGNED thường diễn ra nhanh hơn so với cột có thể chứa giá trị âm.

 • Nâng cao tốc độ tra cứu

Khi áp dụng kiểu dữ liệu UNSIGNED cho một cột và tạo index, truy vấn tìm kiếm trên cột đó thường thực hiện nhanh chóng hơn. Index giúp MySQL tìm kiếm và truy xuất dữ liệu một cách hiệu quả, đặc biệt là khi giả sử giá trị của cột là không âm.

 • Giảm tải cho hệ thống

Việc tạo index giúp giảm tải cho hệ thống cơ sở dữ liệu, đặc biệt là khi có lượng dữ liệu lớn và nhu cầu truy xuất dữ liệu nhanh là quan trọng.

Nhược điểm:

 • Mất khả năng lưu trữ giá trị âm

Sử dụng UNSIGNED hạn chế khả năng lưu trữ giá trị âm. Nếu ứng dụng của bạn cần theo dõi giá trị âm, việc sử dụng UNSIGNED có thể là một hạn chế.

 • Rủi ro dữ liệu không đúng

Nếu không xử lý đúng trong ứng dụng, việc sử dụng UNSIGNED có thể dẫn đến các lỗi không mong muốn, đặc biệt là khi có sự thay đổi trong yêu cầu dữ liệu.

So sánh UNSIGNED với số nguyên dùng dấu trong MySQL

Để đưa ra quyết định về việc sử dụng UNSIGNED hay không, việc so sánh nó với số nguyên dùng dấu là rất quan trọng.

So sánh với số nguyên dùng dấu:

 • Phạm vi giá trị: UNSIGNED có thể chứa giá trị lớn hơn so với số nguyên dùng dấu cùng kích thước.
 • Tiêu chuẩn dữ liệu: Số nguyên dùng dấu hỗ trợ việc lưu trữ cả giá trị âm và không âm, điều này quan trọng nếu dữ liệu yêu cầu tính linh hoạt này.
 • Hiệu suất phép toán: UNSIGNED có thể thực hiện một số phép toán nhanh hơn, nhưng sự khác biệt có thể không đáng kể đối với các dự án nhỏ.

Khi phải chọn giữa UNSIGNED và số nguyên dùng dấu, việc đánh giá cẩn thận về yêu cầu cụ thể của dự án và quản lý dữ liệu là quan trọng để đảm bảo sự linh hoạt và hiệu suất tốt nhất cho ứng dụng MySQL của bạn.

So sánh UNSIGNED với số nguyên dùng dấu trong MySQL

Hy vọng thông qua bài viết trên, bạn có thể hiểu rõ hơn về tính năng UNSIGNED trong MySQL và cách sử dụng nó cũng như ưu nhược điểm của nó. Hãy khám phá thêm các chủ đề thú vị khác trên trang web của chúng tôi.