Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

2.3 Khoản trả lại hàng mua khi mua nguyên vật liệu được


a. Ghi tăng giá gốc nguyên vật liệu.

b. Ghi tăng chi phí tài chính.

c. Ghi giảm giá gốc nguyên vật liệu.

Giải thích:


0 hữu ích 0 bình luận 801 xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading