Tại sao emplaceback nhanh hơn pushback

Định nghĩa hàm emplaceback và pushback

Định nghĩa hàm emplaceback và pushback

Hàm emplace_back()push_back() là hai phương thức để thêm một phần tử vào cuối vector trong C++.

 1. push_back():
  • Hàm push_back() chấp nhận một tham số là giá trị của phần tử cần thêm vào vector.
  • Khi sử dụng push_back(), bạn thêm một bản sao của đối tượng đã cho vào vector.

Ví dụ:

cpp
std::vector<int> vec;
vec.push_back(10); // Thêm giá trị 10 vào cuối vector
 1. emplace_back():
  • Hàm emplace_back() cũng thêm một phần tử vào cuối vector, nhưng nó chấp nhận các tham số để tạo đối tượng trong vector.
  • emplace_back() tạo đối tượng trực tiếp trong vùng nhớ của vector, không cần tạo một bản sao.

Ví dụ:

cpp
std::vector<std::pair<int, std::string>> vec;
vec.emplace_back(1, "One"); // Tạo và thêm một cặp giá trị vào cuối vector

Vì sao emplace_back() nhanh hơn push_back()?

emplace_back() có thể nhanh hơn push_back() trong một số trường hợp vì nó tránh tạo một bản sao của đối tượng được chuyển vào. Thay vì tạo bản sao, emplace_back() tạo đối tượng trực tiếp trong vector, tránh việc tạo đối tượng ở nơi khác và sau đó copy hoặc move vào vector.

Tuy nhiên, sự khác biệt về hiệu suất có thể không lớn đối với các đối tượng đơn giản hoặc kiểu dữ liệu nguyên thủy như số nguyên. Hiệu suất tốt hơn của emplace_back() thường trở nên rõ rệt hơn khi sử dụng với các kiểu dữ liệu phức tạp, đối tượng lớn hoặc khi bạn cần truyền nhiều tham số để tạo đối tượng mới.

Lý do emplace_back nhanh hơn push_back

Khi sử dụng emplace_back(), vector không cần phải tạo một bản sao, giảm độ phức tạp của việc sao chép hoặc di chuyển đối tượng, từ đó có thể cải thiện hiệu suất trong một số trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, để chắc chắn về hiệu suất, nên sử dụng các công cụ đo lường và phân tích hiệu suất cụ thể cho ứng dụng của bạn.

So sánh khả năng thực thi của emplace_back() và push_back() trong C++

Mặc dù emplace_back() và push_back() đều có những ưu và nhược điểm riêng biệt, tuy nhiên, khả năng thực thi thực tế cũng phụ thuộc vào ngữ cảnh sử dụng cụ thể của chúng.

Loại dữ liệu:

 • Dữ liệu nguyên thủy: Với dữ liệu nguyên thủy như số nguyên, sự chênh lệch về hiệu suất giữa hai phương thức có thể không đáng kể, và push_back() có thể là sự lựa chọn đơn giản và hiệu quả.
 • Đối tượng phức tạp: Trong trường hợp đối tượng có cấu trúc phức tạp, emplace_back() thường mang lại lợi ích về hiệu suất cao, đặc biệt là khi số lượng tham số tạo đối tượng tăng lên.

Tính tương thích và dễ đọc:

 • Đối tượng tương thích: Việc sử dụng emplace_back() đòi hỏi constructor của đối tượng phải tương thích với số lượng và kiểu tham số được truyền vào ngay trong vector.
 • Dễ đọc và bảo trì: Đối với tính đơn giản và tính linh hoạt trong việc đọc và bảo trì mã nguồn, push_back() có thể là sự chọn lựa tốt hơn.

Tối ưu hóa và đánh giá hiệu suất:

 • Đo lường hiệu suất: Sử dụng các công cụ đo lường hiệu suất như profilers và benchmarks là quan trọng để xác định lựa chọn phù hợp. Số liệu cụ thể về hiệu suất sẽ giúp đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu thực tế.
 • Tối ưu hóa tùy chọn: Trong một số trường hợp, có thể tồn tại những tối ưu hóa cụ thể cho trình biên dịch hoặc thư viện chuẩn C++ trên một nền tảng cụ thể. Việc kiểm tra và tối ưu hóa theo yêu cầu là quan trọng để đảm bảo ứng dụng chạy hiệu quả nhất.

So sánh giữa emplace_back() và push_back() không chỉ dừng lại ở hiệu suất mà còn liên quan đến tính linh hoạt, độ đơn giản, và yêu cầu cụ thể của ứng dụng. Quyết định cuối cùng nên dựa trên sự kết hợp thông tin từ phân tích hiệu suất và yêu cầu của dự án cụ thể để đảm bảo mã nguồn được thiết kế và triển khai một cách hiệu quả và ổn định.