Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

Cuộc phiêu lưu trong JavaScript

Hoàng Dã Lâm
· 02:00 27/10/2012
3 ngày trước

Thiếu dấu phẩy trong một lớp.

Firefox : Cái gì cũng hay, brosef! Hay :: màn hình trống ::

Lần đầu tiên trên Chrome : Bạn không thể tải các tệp cục bộ, lol, cho bạn!

Chrome lần thứ 2 thông qua sudo : Chưa Uncaught SyntaxError: Mã thông báo không mong đợi:

Safari lần 1 : Các câu lệnh 'với' không được phép trong chế độ nghiêm ngặt

Safari lần thứ 2 : Triệu chứng SyntaxError: Mã thông báo dự kiến ​​'}'

 

 

 

8 hữu ích 0 bình luận 5.9k xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm