0

Trước đây của TANIMEX là DỊCH VỤ - NHẬP KHẨU - CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU được thành lập năm 1981 theo quyết định số 1920 / QĐ-UB (11/11/1981) của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Vào ngày 11 tháng 2 năm 1992, đối tượng đổi tên thành CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TÂN BINH. Vào ngày 30 tháng 12 năm 2005, đối tượng đã hoàn thành cổ phần hóa để trở thành công ty cổ phần với tên mới CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TÂN BINH theo đăng ký kinh doanh 4103005032 với số vốn đăng ký là 100.000.000.000 đồng. Năm 2008, đối tượng tăng vốn đăng ký trong 120.000.000.000 đồng. Đăng ký kinh doanh của nó là 0301464904 ngay bây giờ. Đối tượng đăng ký trong nhiều mặt hàng kinh doanh nhưng tại thời điểm này, đối tượng chuyên cung cấp dịch vụ trao đổi hàng hóa xuất nhập khẩu, dịch vụ tùy chỉnh, sản xuất, Chế biến, kinh doanh hàng hóa như thực phẩm, thức ăn cho thú cưng, thủy sản, giày dép, may mặc, đầu tư xây dựng Một số dự án của chủ đề là Tòa nhà TANI - Lý Thường Kiệt với tổng diện tích là 7.016 m2, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI TÂN BÌNH với diện tích 7.000 m2. 

Xem chi tiết tại: https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/tan-binh-import-export-joint-stock-corporation_6968

|