Tôi đang loanh quoanh với vấn đề này,sau khi thực hiện,dòng thông báo [object HTMLInputElement] ,ai có thể cho tôi gặp vấn đề nào được không ??cảm ơn


Đỗ Mạnh Hùng
6 tháng trước
Hữu ích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Đã xem 443

img

Hữu ích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Đã xem 443