Chứng từ khi xuất kho hàng hóa để bán ?


9
3
Nguyễn Duy Hùng
4 năm trước

Hàng xuất khỏi kho (để bán) doanh nghiệp phải lập chứng từ gì?

Hữu ích 9 Yêu thích 3 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


1
Nguyễn An Hạ
4 năm trước

Các chứng từ phải lập khi xuất hàng đem bán:

Phiếu Xuất kho và Hóa đơn bán hàng,

Hoá đơn GTGT,

Phiếu đề nghị xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa,

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu thu tiền…

Hữu ích 1 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung