Làm tròn đến 2 chữ số thập phân trong java bản sao

Hướng dẫn làm tròn 2 chữ số thập phân trong java bản sao

Để làm tròn số đến 2 chữ số thập phân trong Java, bạn có thể sử dụng lớp DecimalFormat từ gói java.text hoặc sử dụng phương thức String.format(). Dưới đây là cách thực hiện bằng cả hai cách:

Hướng dẫn làm tròn 2 chữ số thập phân trong java bản sao

Sử dụng lớp DecimalFormat:

java

import java.text.DecimalFormat;

public class RoundDecimal {
public static void main(String[] args) {
double number = 123.45678;

// Tạo đối tượng DecimalFormat với mẫu làm tròn đến 2 chữ số thập phân
DecimalFormat decimalFormat = new DecimalFormat(“#.##”);

// Sử dụng phương thức format để làm tròn số và in ra
String roundedNumber = decimalFormat.format(number);
System.out.println(“Số sau khi làm tròn: “ + roundedNumber);
}
}

Sử dụng phương thức String.format():

java
public class RoundDecimal {
public static void main(String[] args) {
double number = 123.45678;
// Sử dụng phương thức String.format() để làm tròn số và in ra
String roundedNumber = String.format(“%.2f”, number);
System.out.println(“Số sau khi làm tròn: “ + roundedNumber);
}
}

Thay đổi giá trị của number tại dòng double number = ... để thử nghiệm với các số khác nhau. Điều chỉnh mẫu format nếu bạn muốn số lượng chữ số thập phân khác nhau.

Lựa chọn cách định dạng số trong Java

Khi bạn muốn làm tròn số đến 2 chữ số thập phân trong Java, bạn có thể lựa chọn giữa sử dụng lớp DecimalFormat hoặc phương thức String.format().

Lựa chọn cách định dạng số trong Java

1. DecimalFormat

Về ưu điểm:

 • Đa dạng: Bạn có thể tùy chỉnh mẫu làm tròn theo ý muốn, như “#.##”.
 • Dễ đọc: Mã nguồn có thể trở nên dễ đọc với các mẫu được trực tiếp nhúng vào mã.

Về nhược điểm:

 • Cần tạo một đối tượng DecimalFormat, làm tăng độ phức tạp của mã nguồn.
 • Đôi khi có thể được xem xét là quá phức tạp cho các tình huống đơn giản.

2. Phương thức String.format():

Về ưu điểm:

 • Tính tiện lợi: Sử dụng mẫu định dạng trực tiếp trong phương thức, giảm độ phức tạp của mã nguồn.
 • Tích hợp trực tiếp vào chuỗi: Có thể làm tròn và định dạng số trực tiếp trong chuỗi.

Về nhược điểm:

 • Hạn chế về độ linh hoạt so với DecimalFormat khi muốn điều chỉnh định dạng chi tiết hơn.

Lưu ý khi làm tròn đến 2 chữ số thập phân trong Java

Khi bạn cần làm tròn số đến 2 chữ số thập phân trong Java, hãy đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc sau để đảm bảo tính chính xác và đáp ứng yêu cầu của bạn:

 • Chọn phương pháp làm tròn phù hợp

Sử dụng lớp DecimalFormat hoặc String.format() dựa trên yêu cầu cụ thể của bạn và sở thích cá nhân.

 • Chú ý đến định dạng của số nguồn

Trước khi làm tròn, hãy xem xét định dạng của số nguồn. Nếu số nguồn có quá nhiều chữ số thập phân, việc làm tròn có thể không mang lại kết quả mong muốn.

 • Kiểm tra và thử nghiệm

Hãy kiểm tra kỹ lưỡng kết quả của quá trình làm tròn bằng cách sử dụng nhiều giá trị số khác nhau để đảm bảo tính chính xác và đồng nhất.

 • Hiểu rõ luật làm tròn

Luật làm tròn sẽ xác định cách các giá trị được làm tròn, đặc biệt là xem xét giá trị thập phân thứ ba. Trong trường hợp .5, có thể sẽ làm tròn lên hoặc làm tròn xuống, tùy thuộc vào quy tắc.

 • Xử lý số âm

Nếu bạn làm tròn số âm, hãy chắc chắn rằng dấu của số được duy trì và được hiển thị đúng sau khi làm tròn.

 • Sử dụng kiểu dữ liệu phù hợp

Đảm bảo rằng kiểu dữ liệu của biến số là thích hợp với yêu cầu của bạn để tránh mất mát chính xác.

Trong Java, việc làm tròn đến 2 chữ số thập phân có thể được thực hiện một cách chính xác và linh hoạt, mang lại khả năng điều chỉnh và hiệu suất trong quá trình làm tròn các giá trị số theo yêu cầu cụ thể.