Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
8

mọi người cho mình hỏi trong phần mềm misa

xử lý khi xuất kho số lượng thì hết mà giá trị vẫn còn như thế nào được?

8 hữu ích 0 bình luận 1.0k xem chia sẻ
18
Cái đó thì bạn xem lại phương pháp tính giá xuất kho. Chạy lại giá là oke.
18 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
20
Có thể do bạn tính giá xuất kho rồi ... Sau đó sửa lại một chứng từ nào đó ... mà quên chưa tính giá xuất kho lại ... Cho phần mềm chạy lại giá xuất đi nhé :)
20 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ độc lập phụ thuộc bán hàng xuất sai trang trí , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading