Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

3. Trong quá trình kiểm toán BCTC của công ty DEASIN cho năm tài chính kết thúc 31/12/201x, KTV phát hiện các tình huống sau:

Một hợp đồng cho thuê kho trong 3 năm, bắt đầu từ 1/7/2014 và kết thúc 30/06/2017, tổng số tiền thuê chưa có thuế GTGT là 3 tỷ đ, thuế GTGT 10%, phải thanh toán 30% khi thuê. Đơn vị đã ghi nhận toàn bộ doanh thu vào năm 2014 và hạch toán chi phí thực tế phát sinh trong năm là 120 trđ.

0 hữu ích 0 bình luận 299 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ kiemtoan+ , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading