Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

bài tính giá xuất kho

mọi người giúp e với

Có tài liệu về 2 loại vật liệu như sau:

Tồn kho đầu tháng 3/N:

Vật liệu chính: 500kg x 3.000đ/kg

Vật liệu phụ: 200kg x 1.000đ/kg

Các nghiệp vụ nhập xuất trong tháng:

1. PNK số 2 ngày 5/3 nhập kho: 1.000 kg VL chính giá mua 2.700đ/kg và 300kg VL phụ, giá mua 950đ/kg, cả 2 loại vật liệu đều chịu thuế suất GTGT 10% tiền chưa thanh toán.

2. PNK số 3 ngày 8/3 nhập kho 500kg VL chính, giá mua là 2.750đ/kg đã thanh toán bằng TGNH. Chi phí vận chuyển bốc dỡ 2.000.000đ, thuế GTGT 10% chi bằng tiền mặt.

3. PXK số 5 ngày 12/3 xuất kho vật liệu để sản xuất sản phẩm:

- Vật liệu chính: 1.400kg

- Vật liệu phụ: 350kg

4. PXK số 6 ngày 15/3 xuất kho 30kg VL chính phục vụ bộ phận bán hàng, 50kg VL phụ phục vụ bộ phận quản lý doanh nghiệp

5. PXK số 7 ngày 20/3 xuất kho 80kg VL chính phục vụ bộ phận phân xưởng

Yêu cầu:

1. Định khoản các nghiệp vụ trên theo các phương pháp tính giá xuất kho: FIFO, bình quân liên hoàn và bình quân cuối kỳ.( trình bày riêng từng phương pháp

2. Mở, ghi và khóa sổ các tài khoản tổng hợp và chi tiết của các loại vật liệu theo trường hợp tính giá xuất kho theo bình quân liên hoàn


0 hữu ích 0 bình luận 3.0k xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading