Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
4

Bài tập:

DN có 2 phân xưởng, phân xưởng chính sản xuất sản phẩm A và một phân xưởng phục vụ là phân xưởng điện.

1. Xuất kho NVL chính dùng trực tiếp sản xuất sản phẩm 250.000

2. Mua NVL chính đưa thẳng vào phân xưởng sản xuất chính theo giá chưa thuế VAT 30.000, thuế 10%, chưa thanh toán

Mình đang thắc mắc ở nghiệp vụ 2. Theo các bạn Nợ 621 hay 627 vậy?

Thanks các bạn nhiều  

4 hữu ích 0 bình luận 67k xem chia sẻ
1

Cái này bạn định khoản vào 621 (chi phí NVL)

1) Nợ Tk 621 250k

Có Tk 152 (NVL chính): 250k

2) Nợ Tk 621: 30k

Nợ tk 133: 3k

Có tk 331: 33k  

1 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
2

Ghi

Nợ TK 621

Nợ TK1331

Có Tk 331,111,112  

2 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
6

Đưa vào TK 621 khi nguyên vật liệu dùng trực tiếp sản phẩm, đưa vào 627 khi nó phục vụ ngoài ko trực tiếp sản xuất SP.

Vì vậy và 2 nghiệp vụ đều đưa vào 621 bạn ạ.  

6 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ kế toán chi phí nguyên liệu tháng phẩn xưởng sản xuất , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading