0

https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/tan-mai-real-estate-corporation_540765


VietnamCredit xin giới thiệu với Quý khách hàng về CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TÂN MAI. Đối tượng chuyên kinh doanh về Mua bán tài sản riêng, đi thuê và quyền sử dụng đất. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TÂN MAI được thành lập ngày 13/12/2017, có trụ sở chính đặt tại Số 24, Tổ 12, Khu phố 1, Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Chủ thể là Công ty cổ phần, vốn đăng ký 477.000.000.000VNĐ. Lãnh đạo chủ chốt là: BÙI MẠNH LAN. Cấu trúc doanh nghiệp, kỹ năng quản lý và tỷ lệ tài chính rất quan trọng để đánh giá cam kết kinh doanh của chủ thể ...
 

|