Cách sử dụng aria expand true để thay đổi thuộc tính css

Thay đổi thuộc tính CSS bằng Aria Expand True

Trong HTML và CSS, thuộc tính aria-expanded không phải là một thuộc tính CSS mà là một thuộc tính của HTML được sử dụng để cải thiện khả năng truy cập và tương tác với các phần tử của trang web khi sử dụng các công cụ hỗ trợ như trình đọc màn hình.

Cách sử dụng aria expand true để thay đổi thuộc tính css

Thuộc tính aria-expanded thông báo trạng thái của một phần tử có được mở rộng (expanded) hay không. Khi bạn muốn thay đổi trạng thái này thông qua CSS, bạn cần sử dụng JavaScript hoặc các thư viện JavaScript để thay đổi thuộc tính này dựa trên sự kiện hoặc tương tác người dùng.

Ví dụ, nếu bạn muốn thay đổi trạng thái của aria-expanded từ true sang false hoặc ngược lại khi người dùng tương tác với một phần tử, bạn có thể sử dụng JavaScript để thực hiện điều này.

HTML:

html
<button id="toggleButton" aria-expanded="false">Toggle Content</button>
<div id="content" style="display: none;">
<!-- Nội dung cần được mở rộng hoặc thu gọn -->
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
</div>

JavaScript:

javascript
const toggleButton = document.getElementById('toggleButton');
const content = document.getElementById('content');
toggleButton.addEventListener(‘click’, function() {
const expanded = toggleButton.getAttribute(‘aria-expanded’) === ‘true’ || false;toggleButton.setAttribute(‘aria-expanded’, !expanded);
content.style.display = expanded ? ‘none’ : ‘block’;
});

Trong ví dụ này, khi người dùng click vào nút toggleButton, sự kiện click sẽ thay đổi giá trị của aria-expanded và hiển thị hoặc ẩn nội dung tương ứng với thuộc tính display trong CSS. Hãy nhớ rằng bạn cần sử dụng JavaScript để thực hiện điều này, không phải chỉ bằng CSS.

Ưu điểm của Aria-Expanded True

Nhìn chung, việc điều chỉnh thuộc tính aria-expand true thường được áp dụng để tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng. Chi tiết hơn, có một số lợi ích cụ thể được mô tả dưới đây, giải thích lý do sử dụng thuộc tính aria-expand true.

Cung cấp dữ liệu về tình trạng

Khi giá trị của aria-expanded là “true”, điều này đại diện cho một cách rõ ràng để thông báo rằng một phần tử đang ở trạng thái mở rộng. Người dùng có thể dễ dàng nhận biết và hiểu trạng thái hiện tại của phần tử.

Hỗ trợ cho người dùng không sử dụng chuột:

Đối với những người không sử dụng chuột và phụ thuộc vào bàn phím hoặc các thiết bị hỗ trợ khác, việc sử dụng aria-expanded=”true” giúp họ dễ dàng xác định trạng thái mở rộng và tương tác với nó.

Truy cập thuận tiện cho công cụ hỗ trợ:

Các trình đọc màn hình và các công cụ hỗ trợ có thể truy cập thông tin về aria-expanded. Khi giá trị là “true”, chúng có thể cung cấp thông báo âm thanh hoặc trực tuyến để thông báo trạng thái của phần tử.

Tích hợp dễ dàng với CSS và JavaScript:

Việc sử dụng giá trị “true” có thể tích hợp mạnh mẽ với CSS và JavaScript để thực hiện các hiệu ứng hoặc tương tác người dùng, mang lại trải nghiệm tốt hơn.

Khả năng tùy chỉnh mở rộng:

Giả sử có các phần tử có khả năng mở rộng tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể, việc sử dụng aria-expanded=”true” giúp đơn giản hóa quá trình quản lý và hiển thị trạng thái của chúng.

Tối ưu hóa hiệu suất:

Với aria-expanded=”true”, bạn có thể tối ưu hóa hiệu suất của trang web bằng cách cung cấp thông tin mở rộng một cách hiệu quả, giảm thiểu sự nhầm lẫn và tăng khả năng tương tác.

Ưu điểm của Aria-Expanded True

Việc sử dụng aria-expanded=”true” không chỉ là cách để cung cấp thông tin về trạng thái mở rộng mà còn làm tăng tính tương tác và trải nghiệm người dùng ở nhiều mức độ khác nhau. Hy vọng những thông tin trên đã giúp bạn hiểu rõ cách sử dụng aria expand true để điều chỉnh thuộc tính CSS.