0

https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/27-7-construction-designing-trading-travel-joint-stock-company_395486


VietnamCredit xin giới thiệu với Quý khách hàng về CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - THIẾT KẾ - THƯƠNG MẠI - DU LỊCH 27 –7. Đối tượng chuyên kinh doanh về Mua bán tài sản riêng, đi thuê và quyền sử dụng đất. CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - THIẾT KẾ - THƯƠNG MẠI - DU LỊCH 27 –7 được thành lập ngày 10/11/2011, có trụ sở chính tại Số 114, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam . Chủ thể là Công ty cổ phần, vốn đăng ký 15.000.000.000VNĐ. Lãnh đạo chủ chốt là: TRẦN QUANG TUYẾN. Cấu trúc doanh nghiệp, kỹ năng quản lý và tỷ lệ tài chính rất quan trọng để đánh giá cam kết kinh doanh của chủ thể ...
 

|