0

https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/tdt-investment-and-development-joint-stock-company_70294

 


VietnamCredit xin giới thiệu với bạn về CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT. Đối tượng chuyên kinh doanh về Sản xuất trang phục, trừ trang phục lông thú. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT được thành lập vào ngày 22/03/2011, có trụ sở chính đặt tại ấp Thuận Phap, xã Diiệm Thủy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. Đối tượng là một công ty cổ phần, với số vốn đăng ký là 116.217.970.000VND. Lãnh đạo chủ chốt của môn học là: CHU THUYẾT, NGUYỄN VIỆT THANG, ĐANG DINH VẠC. Cấu trúc doanh nghiệp, kỹ năng quản lý và tỷ lệ tài chính rất quan trọng để đánh giá cam kết kinh doanh của chủ thể ...
 

|