0

VietnamCredit xin giới thiệu với các bạn về CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN BÌNH MINH. CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN BÌNH MINH được thành lập vào ngày 17/11/2011, có trụ sở chính đặt tại Tầng G, The Manor Tower, Số 91, Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đối tượng là một công ty cổ phần, với số vốn đăng ký là 20.000.000. Cấu trúc doanh nghiệp, kỹ năng quản lý và tỷ lệ tài chính rất quan trọng để đánh giá cam kết kinh doanh của chủ thể ......

Xem chi tiết tại: https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/binh-minh-real-estate-management-joint-stock-company_46372

|