0


VietnamCredit xin giới thiệu với các bạn về CÔNG TY THOMAS CAREY. Môn học chuyên kinh doanh về Sản xuất đồ nội thất. CÔNG TY THOMAS CAREY được thành lập vào ngày 02/10/2015, có trụ sở chính đặt tại lô A5, đường số 1, cụm công nghiệp Uyên Hưng, phường Uyên Hưng, thị trấn Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam. Đối tượng là một công ty cổ phần (FDI), với số vốn đăng ký là 8.333.333USD. Các nhà lãnh đạo chủ chốt của chủ đề là: LU ZHIAN (THOMAS LUK), LU RUI JUN. Cấu trúc doanh nghiệp, kỹ năng quản lý và tỷ lệ tài chính rất quan trọng để đánh giá cam kết kinh doanh của chủ thể ...

https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/thomas-carey-corporation_70553

|