0

VietnamCredit xin giới thiệu với các bạn về BẾP CÔNG TY DICH VU HOME BẾP. Đối tượng chuyên kinh doanh về N / A. CÔNG CỤ TY BẠC ĐÔNG VICH HOME BẾP có trụ sở chính đặt tại 52A, Đường số 14, Phường Bình Trung Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đối tượng là một công ty trách nhiệm hữu hạn, với số vốn đăng ký là 5.000.000.000VND. Cấu trúc doanh nghiệp, kỹ năng quản lý và tỷ lệ tài chính rất quan trọng để đánh giá cam kết kinh doanh của chủ thể ...
Xem chi tiết tại: https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/cong-ty-tnhh-dich-vu-home-kitchen_693030

|