Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

Tính ngày trong pandas

Tìm ngày khi biết ngày hiện tại và khoảng cách số ngày

import pandas as pd

from datetime import datetime, timedelta

tod=datetime.now().date()

delt = timedelta(days=5)

dayFind = tod - delt

print(tod)

print(dayFind)

0 hữu ích 0 bình luận 528 xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading