1 bài viết [Apache]
Năm bước để quản lý thành công nền tảng dữ liệu tăng sinh

Năm bước để quản lý thành công nền tảng dữ liệu tăng sinh

Những đổi mới như Kafka đặt ra câu hỏi về vai trò của kho dữ liệu doanh nghiệp (EDW). Câu trả lời ngắn gọn? EDW phải cùng tồn tại với ngày càng nhiều nền tảng bổ sung.
Hữu ích 2 Bình luận 0 Đã xem 6794 Đã viết lúc 3 năm trước