IT <code> - Tag bóng dom [Bài viết]

ViewEncapsulation trong Angular là gì?
5
hữu ích
16k xem

ViewEncapsulation trong Angular là gì?

Để hiểu về ViewEncapsulation trong Angular, trước tiên, chúng ta nên hiểu  Shadow DOM. Bạn có thể tìm hiểu chi tiết về  Shadow DOM tại đây . Nói một cách đơn giản, Shadow DOM mang đến sự đóng gói  cho các…
Đơn giản hóa nội dung chiếu trong góc
1
hữu ích
1.9k xem

Đơn giản hóa nội dung chiếu trong góc

Trong Angular, phép chiếu nội dung được sử dụng để chiếu nội dung trong một thành phần. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn về cách thức hoạt động của nó: Chiếu nội dung cho phép bạn chèn một DOM bóng trong thành…
Cách tạo phần tử góc đầu tiên của bạn
9
hữu ích
5.3k xem

Cách tạo phần tử góc đầu tiên của bạn

Các yếu tố góc cho phép chúng ta tạo ra các thành phần Angular có thể tái sử dụng, có thể được sử dụng bên ngoài ứng dụng Angular. Bạn có thể sử dụng Phần tử góc trong bất kỳ ứng dụng nào khác, được xây dựng…