Sự khác biệt giữa .js .tsx và .jsx trong react là gì

Phân biệt các định dạng tệp .js, .tsx và .jsx trong React

Trong React, các định dạng tệp có phần mở rộng là .js, .jsx và .tsx đều liên quan đến việc viết mã cho ứng dụng React, nhưng chúng có những đặc điểm khác nhau:

  1. .js (JavaScript): Đây là phần mở rộng tệp cơ bản cho các tệp mã nguồn JavaScript. Trong React, bạn có thể viết mã JSX (JavaScript XML) trong các tệp .js này. JSX là một cú pháp mở rộng của JavaScript cho phép bạn viết các cấu trúc giống HTML trong mã JavaScript để tạo các thành phần giao diện người dùng trong React một cách dễ đọc và dễ quản lý hơn.
  2. .jsx (JavaScript XML): Tệp với phần mở rộng .jsx cũng chứa mã nguồn JavaScript, nhưng tệp này thường chứa mã JSX để tạo các thành phần UI trong ứng dụng React. Mặc dù bạn có thể viết JSX trong tệp .js, tuy nhiên, một số người lập trình React chọn sử dụng tệp .jsx để phân biệt rõ ràng hơn giữa các tệp chứa mã JSX và các tệp chứa mã JavaScript thông thường.
  3. .tsx (TypeScript XML): TypeScript là một ngôn ngữ lập trình tăng cường cho JavaScript, cung cấp kiểu dữ liệu tĩnh và các tính năng khác để phát triển ứng dụng JavaScript lớn và phức tạp hơn một cách an toàn hơn. Tệp .tsx chứa mã TypeScript cùng với JSX, cho phép bạn sử dụng các tính năng của TypeScript (như kiểu dữ liệu tĩnh) cùng với cú pháp JSX để xây dựng các thành phần React.

Sự khác biệt giữa .js .tsx và .jsx trong react

Tóm lại, sự khác biệt giữa các phần mở rộng .js, .jsx và .tsx trong React chủ yếu nằm ở cách bạn tổ chức và chứa mã nguồn của mình: .js và .jsx chứa JavaScript và có thể chứa mã JSX, trong khi .tsx chứa TypeScript kết hợp với JSX để tạo các thành phần UI React. Lựa chọn sử dụng phần mở rộng phụ thuộc vào sở thích cá nhân và cấu hình dự án cụ thể.

Cách chọn phần mở rộng trong React: .js, .jsx, và .tsx

Để xác định việc sử dụng phần mở rộng .js, .jsx, và .tsx trong React, hãy tham khảo các thông tin sau đây:

.js: sự tổng quát và linh hoạt

Phần mở rộng .js là một lựa chọn tổng quát và linh hoạt để viết mã nguồn trong React. Dù có thể chứa cả mã JavaScript và JSX, lập trình viên có quyền tự do lựa chọn .js để giảm sự phức tạp và duy trì tính linh động cho dự án.

.js: sự tổng quát và linh hoạt

Bước này phản ánh tinh thần “zero configuration” của React, giúp làm cho các dự án đơn giản và nhỏ trở nên thuận tiện hơn.

.jsx: kết hợp Clarity và phân biệt rõ ràng

Phần mở rộng .jsx thường được ưa chuộng để tạo sự rõ ràng và phân biệt giữa mã JavaScript và mã JSX. Bạn có thể sử dụng .jsx để rõ ràng cho biết tệp chứa mã JSX, giúp đội ngũ phát triển dễ dàng đọc và hiểu mã nguồn.

Mặc dù sự khác biệt giữa .js và .jsx có thể coi là tương đối subtile, nhưng đây là một cách để tổ chức mã nguồn một cách có trật tự và dễ bảo trì.

.tsx: sức mạnh của TypeScript

Phần mở rộng .tsx là sự kết hợp giữa TypeScript và JSX, giúp kiểm soát kiểu dữ liệu và tăng tính an toàn trong mã nguồn React.

Sử dụng .tsx là một lựa chọn tốt khi đội ngũ phát triển muốn tận dụng các tính năng mạnh mẽ của TypeScript, bao gồm kiểm soát kiểu, tái sử dụng mã nguồn dễ dàng và giảm lỗi thời gian chạy. Việc này trở nên quan trọng trong các dự án lớn và phức tạp.

Nhìn chung, việc chọn giữa .js, .jsx và .tsx phụ thuộc vào sự đơn giản hoặc phức tạp của dự án, sở thích cá nhân và yêu cầu cụ thể về kiểm soát kiểu và tính an toàn. Cả ba định dạng đều có thể tích hợp tốt trong môi trường phát triển React, mang lại sự linh hoạt cho các lập trình viên.