Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Ngày 1/4/202X, công ty An Phong vay 800.000.000 để xây dựng tòa nhà VIP, với lãi suất 15% năm, thời hạn 3 năm.

Ngoài ra, An Phong có 2 khoản vay dài hạn dùng cho nhiều mục đích

là:

Khoản vay 500.000.000 từ phát hành trái phiếu năm 20X-1, kì hạn 5

năm, lãi suất 12% năm

Khoản vay 200.000.000 từ ngân hàng kỳ hạn 2 năm với lãi suất 16%năm, ngày vay 01/07/202X

Chi phí liên quan đến tòa nhà phát sinh trong năm:

Ngày 1/4/ 202X: 500.000.000 và Ngày 01/07/202X: 300.000.000 (hai

khoản vay này chi từ khoản vay riêng )

Ngày 01/10/202X: 360.000.000 (khoản này được lấy từ khoản vay chung).

Yêu cầu:

a. Lãi phải trả công ty An Phong trong năm 202X là bao nhiêu?

b. Tính chi phí lãi vay được vốn hóa liên quan đến tòa nhà năm 202X?

c. Chi phí lãi vay liên quan đến tòa nhà được ghi nhận trên báo cáo kết quả HĐKD như thế nào?


0 hữu ích 0 bình luận 784 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ khoản vây riêng biệt khoản vay chung , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading