Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
15

Anh chị ơi, Cho e hỏi vấn đề này tí ah. Công ty e trong quý 3 này tiến hành giải thể công ty. Em làm báo cáo và đã nộp cho cơ quan thuế. Trong đó có báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn, Em đã làm thông báo huỷ 494 số hoá đơn còn lại bằng phương pháp cát góc nhưng trong báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý 3 e lại vẫn còn tồn cuối là 494 số. Giờ mới phát hiện ra, e phải chỉnh sửa như thế nào? Mọi người giúp e với. Thanks all.

15 hữu ích 0 bình luận 3.3k xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ quyết định 48 thông báo lao động thử việc cam kết thu nhập miễn trừ thuế , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading
Liên quan