Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

cho em hỏi em có 1 đường dẫn data trong đó có 1 có 1 đường dẫn con

export default product = {

title: "Áo thun Dinosaur 01",

price: '189000',

image01: product_01_image_01,

image02: product_01_image_02,

categorySlug: "ao-thun",

colors: ["white", "red", "orange"],

slug: "ao-thun-dinosaur-01",

size: ["s", "m", "l", "xl"],

const getProductBySlug = (slug) => products.find(e => e.slug === slug)

const product = productData.getProductBySlug(props.match.params.slug);(Cannot read properties of undefined (reading 'params'))

nhưng khi truy cập lại thì nó bảo params sai có cách khắc phục k em cảm ơi.

0 hữu ích 0 bình luận 275 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ params , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading