Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

2.3 Khoản trả lại hàng mua khi mua nguyên vật liệu được

a. Ghi tăng giá gốc nguyên vật liệu.

b. Ghi tăng chi phí tài chính.

c. Ghi giảm giá gốc nguyên vật liệu.

Giải thích:


0 hữu ích 0 bình luận 479 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ . , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading