Công ty đăng kí thành lập năm 2013 nhưng tháng này mới làm thang bảng lương và bắt đầu nộp bảo hiểm có bị phạt không ?


4
6
Lý Hiếu Nghĩa
3 năm trước

Công ty em đăng kí thành lập năm 2013 nhưng tháng này mới làm thang bảng lương và bắt đầu nộp bảo hiểm .Như vậy có bị phạt không ạ ?

Hữu ích 4 Yêu thích 6 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


0
Trịnh Mỹ Uyên
3 năm trước

Có phạt nhưng mà thôi em cứ làm đi, họ đang khuyến khích DN làm mà, không sợ đâu

Hữu ích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung