Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Gia sử đầu tư một dây truyền hiện đaij trị giá 100 tỉ đồng, tính ra chi phí vận chuyển lắp rap chạy thử hội nghị tư vấn hết 600 tr ( chiết khấu thương mại là 0,06%

Dự kiến sử dụng trong 15 năm, chi phí bảo dưỡng hàng năm 1 tỉ đồng, sửa chữa lớn định kì là 500trdd/lần/5 năm, sau đó thanh lý được 2 tỷ đồng kế hoạch sản xuất như sau:

Năm:.................................................... .......... 1_3 ...........4_6........ 7_10...... 11............ 12............. 13 ........ ... 14 ...... 15

Khỏio lượng sản phẩm (1000 tấn/năm) .......... 123 ........ 150 ........ 180 ........ 220.......... 250 ......... 160........ 100 ......... 80

1,tạo cƠ sở dữ liệu excel

2.Hãy tính mức khấu hao cụ thể cho từng năm

a,khấu hao đều, theo quy định tài chính với ngành sản xuất này không tham gia chuỗi logistic toàn cầu

b,khấu hao theo tông số số năm sử dụng TSCD

c,khấu hao theo số dư giảm dần,BTC quy định khấu hao giữ hai năm

d,khấu hao theo số dư giảm dần gấp đôi với hệ số factor=3

e,khấu hao theo khối lượng sản phẩm

3- tính mức khấu hao cộng dần qua các năm theo các phương pháp khấu hao trên

4,vẽ đồ thị mức khấu hao hàng năm và cộng dồn theo các phương pháp khấu hao trên

6,cho nhận xét về kết quả phân bổ mức khấu hao theo các phương pháp trên và tư vấn cho nhà lãnh đạo nên lựa chọn phân bổ khấu hao


0 hữu ích 0 bình luận 720 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ MỌI NGƯỜI GIÚP EM VỚI Ạ , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading