Giá vốn của gà


0
0
Linh Bùi
4 tháng trước

 Anh/ chị nào là kế toán trong trang trại chăn nuôi gà đẻ, gà thịt cho em hỏi, sếp em muốn theo dõi hàng tháng báo cáo cho sếp những số liệu như bên dưới, anh/ chị nào có file theo dõi gà theo từng độ tuổi trong chăn nuôi thì chỉ em với ạ, em có hậu tạ nhé  :)

STT NỘI DUNG THÁNG 7/2020 THÁNG 8/2020
SỐ TIỀN TỶ LỆ% SỐ TIỀN TỶ LỆ%
I DOANH THU 0   0  
1 DOANH THU ẤP TRỨNG        
2 DOANH THU ÚM GÀ        
3 DOANH THU GÀ HẬU BỊ        
4 DOANH THU THỊT GÀ MÁI        
5 DOANH THU THỊT GÀ TRỐNG        
6 DOANH THU TRỨNG        
7 DOANH THU KHÁC        
II GIÁ VỐN 0   0  
1 GIÁ VỐN ẤP TRỨNG        
2 GIÁ VỐN ÚM GÀ        
3 GIÁ VỐN GÀ HẬU BỊ        
4 GIÁ VỐN THỊT GÀ MÁI        
5 GIÁ VỐN THỊT GÀ TRỐNG        
6 GIÁ VỐN TRỨNG        
7 GIÁ VỐN KHÁC        
III LỢI NHUẬN GỘP 0   0  
1 LỢI NHUẬN GỘP ẤP TRỨNG 0   0  
2 LỢI NHUẬN GỘP ÚM GÀ 0   0  
3 LỢI NHUẬN GỘP GÀ HẬU BỊ 0   0  
4 LỢI NHUẬN GỘP THỊT GÀ MÁI 0 #DIV/0! 0  
5 LỢI NHUẬN GỘP THỊT GÀ TRỐNG 0   0  
6 LỢI NHUẬN GỘP TRỨNG 0 #DIV/0! 0  
7 LỢI NHUẬN GỘP KHÁC 0   0  

Hữu ích 0 Yêu thích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung