Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Trong đánh giá và lựa chọn dự án không lựa chọn những dự án có giá trị NPV=0 vì đó là những dự án không tạo ra giá trị cho doanh nghiệp? Bình luận ý kiến trên? giúp e với ạ

0 hữu ích 0 bình luận 1.7k xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ tài chính doanh nghiệp , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading