Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

  • Xuất nguyên vật liệu dùng vào sản xuất sản phẩm trị giá nguyên vật liệu xuất kho 50.000
  • Mua 1 số máy móc trị giá hóa đơn 300.000 (đã bao gồm thuế GTGT 9%), đã thanh toán cho người bán 1/3 bằng chuyển khoản, số còn lại trả vào tháng sau.
  • Hàng đi đường kỳ trước về nhập kho, trị giá vật liệu 50.000; công cụ dụng cụ 28.000. Chi phí vận chuyển bốc dỡ số hàng trên là 1.638 (đã bao gồm thuế GTGT 5%) đã thanh toán bằng tiền tạm ứng. Chi phí thu mua được phân bổ theo giá trị hàng mua.
  • Chi phí điện mua ngoài dùng cho phân xưởng sản xuất chưa trả công ty điện lực, trị giá 100.000 đã bao gồm thuế GTGT 8%.
  • Mua nguyên vật liệu nhập kho, giá mua chưa có thuế 50.000, thuế suất GTGT 10%, chi phí vận chuyển bốc dỡ 1.000 (bao gồm cả thuế GTGT 5%), đã trừ vào tiền ứng trước cho người bán
  • Trả vốn góp cho các bên tham gia liên doanh bằng tiền gửi ngân hàng trị giá 100.000.000
0 hữu ích 0 bình luận 736 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ định khoản kế toán , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading