Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
9

Hạch toán 641 hay 642 ?

1/Công ty tổ chức chơi teambuilding để gắn kết nhân viên. Chi phí hết 100tr và bộ phận bán hàng là 40 người tham gia, các bộ phận quản lý chung là 60 người tham gia. Theo A/C có nên hạch toán

a/Nợ 641 40tr

Nợ 642 60tr

b/Hay hạch toán hết vào nợ 642 100tr

2/Tương tư mua máy tính trang bị cho bộ phận bán hàng hết 15tr, bộ phận quản lý hết 25tr

Nên hạch toán:

a/Nợ 641 15tr

Nợ 642 25tr

hay hạch toán hết vào

b/Nợ 642 40tr

Hạch toán thế nào để đúng theo quy định TT 200.

-----------------------------------------

Trích

**Điều 91. Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng**

**1. Nguyên tắc kế toán**

a) Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ, bao gồm các chi phí chào hàng, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hoá (trừ hoạt động xây lắp), chi phí bảo quản, đóng gói, vận chuyển,...

b) Các khoản chi phí bán hàng không được coi là chi phí tính thuế TNDN theo quy định của Luật thuế nhưng có đầy đủ hóa đơn chứng từ và đã hạch toán đúng theo Chế độ kế toán thì không được ghi giảm chi phí kế toán mà chỉ điều chỉnh trong quyết toán thuế TNDN để làm tăng số thuế TNDN phải nộp.

c) Tài khoản 641 được mở chi tiết theo từng nội dung chi phí như: Chi phí nhân viên, vật liệu, bao bì, dụng cụ, đồ dùng, khấu hao TSCĐ; dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác. Tuỳ theo đặc điểm kinh doanh, yêu cầu quản lý từng ngành, từng doanh nghiệp, tài khoản 641 có thể được mở thêm một số nội dung chi phí. Cuối kỳ, kế toán kết chuyển chi phí bán hàng vào bên Nợ tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh".

**Điều 92. Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp**

**1. Nguyên tắc kế toán**

a) Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp gồm các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp (tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,...); bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của nhân viên quản lý doanh nghiệp; chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp; tiền thuê đất, thuế môn bài; khoản lập dự phòng phải thu khó đòi; dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại, fax, bảo hiểm tài sản, cháy nổ...); chi phí bằng tiền khác (tiếp khách, hội nghị khách hàng...) .

b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp không được coi là chi phí tính thuế TNDN theo quy định của Luật thuế nhưng có đầy đủ hóa đơn chứng từ và đã hạch toán đúng theo Chế độ kế toán thì không được ghi giảm chi phí kế toán mà chỉ điều chỉnh trong quyết toán thuế TNDN để làm tăng số thuế TNDN phải nộp.

c) Tài khoản 642 được mở chi tiết theo từng nội dung chi phí theo quy định. Tuỳ theo yêu cầu quản lý của từng ngành, từng doanh nghiệp, tài khoản 642 có thể được mở thêm các tài khoản cấp 2 để phản ánh các nội dung chi phí thuộc chi phí quản lý ở doanh nghiệp. Cuối kỳ, kế toán kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp vào bên Nợ tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh".

9 hữu ích 0 bình luận 22k xem chia sẻ
13 trả lời 13
19
Teambuilding mục đích chính là nhằm gắn kết công ty, nó phục vụ cho quản lý điều hành toàn doanh nghiệp vì vậy 642 là chuẩn nhất
19 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
9
Cái mình muốn là khi nào nên hạch toán vào 641 những gì cho đúng với bản chất.
9 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
4

NV 1 : 642 hết vì nó ko phục vụ cho việc bán hàng ( nếu tiền này trích từ quỹ phúc lợi,... Thì cũng ko hạch toán vào chi phí dc)

NV2: phục vụ cho việc bán hàng nên phải tách là điều đương nhiên.

4 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
1

Case 1: 642

Case 2: 641 ; 642

1 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
0
Sản phẩm photoshop từ chuyên gia kế toán làm đổ bóng sai tùm lum
0 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
20
Hồng Sơn có sao post vây, k phoshop đâu sếp
20 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
19

Nv1: hạch toán vào 642 vì k phục vụ việc bán hàng

Nv2: 641-642

19 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
7
Hehe. Tại sao không thêm 811 vào :D
7 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
14

NV2 thì rõ máy tính cho bp bán hàng thì phải trả nó về ngân sách của KD nên 641 rồi.

Còn máy tính phục vụ Bp quản lý thì 642

NV1: Ko ai đi phân bổ chi phí teambuilding toàn cty theo bộ phận nên sẽ là 642 tất.

Trừ khi team 100tr đó do KD đi team riêng và kết hợp họp hành chính sách bán hàng Kd, tổng kết chương trình gì gì đó liên quan bán hàng hay tổng kết quý KD chẳng hạn!

14 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
10
Vân Trần chà chà 🤣🤣🤣
10 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
15
vào chi phí quảng lý doanh nghiệp 642 bạn nha, khi nào cần tư vấn hỗ trợ ib zalo 0916.916.738
15 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
1
Tk cho người ngồi trong ảnh là " Tài sản thừa chờ xử lý" 3381
1 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
11
CP đi chơi hạch toán hết vào 642, còn mua máy tính thì chia cho từng bộ phận
11 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ thuế 10% miễn thuế đầu năm tháng 12 kết quả , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading