Hạch toán nghiệp vụ hóa đơn về nhưng hàng chưa về trên phần mềm misa ?


8
3
Vũ Việt Nga
3 năm trước

Anh chị cho e hỏi công ty e làm theo quyết định 48 mà e có nghiệp vụ là tháng 10 năm 2015 e có nhận được hóa đơn nhưng hàng chưa về. Ngày 01/01/2016 hàng về thì e hạch toán thế nào ạ ? Vì quyết định 48 không có tài khoản 151 nên e không biết hạch toán thế nào cho đúng

Hữu ích 8 Yêu thích 3 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


3
Phan Xuân Mai
3 năm trước

Khi hóa đơn hàng hóa về, bạn vào phần Nghiệp vụ/ Chứng từ nghiệp vụ khác/ Hạch toán bút toán ghi nhận hóa đơn ( lưu ý chỉ ghi nhận tiền thuế có trên hóa đơn thôi bạn nhé). Sang tab thuế chọn thuế suất tương ứng và kê khai Số hóa đơn, ngày hóa đơn

Sau đó khi hàng về bạn vào Nghiệp vụ/ Mua hàng/ Mua hàng hóa/ Bạn hạch toán như 1 chứng từ mua hàng hóa bình thường, Nợ 156.../ C 331... (Lưu ý bạn fai chọn là Không kèm hóa đơn).

Hữu ích 3 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung