Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
1

Ngày 4/2 Khách hàng A gửi tiết kiệm 300tr đ, 3 tháng, lãi cuối kì, lãi suất 0.8%/tháng, giả sử ngày 15/4 KH rút vốn trước hạn, Lãi không kì hạn là 0.3% tháng. Tất cả giao dịch = tiền mặt. Yêu cầu định khoản?

1 hữu ích 0 bình luận 3.8k xem chia sẻ
4

Tại thời điểm gửi tiền:

+ Phiêu thu tiền gửi:
Nợ TK 1011: 300.000.000Đ
Có TK 4232: 300.000.000Đ

Tại thời điểm rút tiền: 

+ Phiếu chi tiền gốc
Nợ TK 4232: 300.000.000Đ
Có TK 1011: 300.000.000Đ

+ Phiếu chi tiền lãi không kỳ hạn
Nợ TK 4913: 2.100.000Đ(300trđ*0.3%/30*70ngày)
Có TK 1011: 2.100.000Đ

+ Phiếu chuyển khoản thoái lãi dự chi
Nợ TK 4913: 3.500.000Đ(300trđ*(0.8%-0.3%)/30*70ngày)
Có TK 8010: 3.500.000Đ

4 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ kế toán tổng hợp hạch toán , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading