21

HỒ SƠ VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN CHI PHÍ (P2)

😍Đã Tổng hợp xong bộ Chứng Từ MẪU – Công tác phí😍

🚐 D. Chi phí công tác phí

👉 1. Căn cứ:

- Điểm 2.8, Khoản 2, Điều 6 của Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm 2.9 Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC) quy định:

"Chi phụ cấp cho người lao động đi công tác, chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp doanh nghiệp có khoán tiền đi lại, tiền ở, phụ cấp cho người lao động đi công tác và thực hiện đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán tiền đi lại, tiền ở, tiền phụ cấp.

Trường hợp doanh nghiệp cử người lao động đi công tác (bao gồm công tác trong nước và công tác nước ngoài) nếu có phát sinh chi phí từ 20 triệu đồng trở lên, chi phí mua vé máy bay mà các khoản chi phí này được thanh toán bằng thẻ ngân hàng của cá nhân thì đủ điều kiện là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và tính vào chi phí được trừ nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Có hóa đơn, chứng từ phù hợp do người cung cấp hàng hóa, dịch vụ giao xuất.

- Doanh nghiệp có quyết định hoặc văn bản cử người lao động đi công tác.

- Quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp cho phép người lao động được phép thanh toán khoản công tác phí, mua vé máy bay bằng thẻ ngân hàng do cá nhân là chủ thẻ và khoản chi này sau đó được doanh nghiệp thanh toán lại cho người lao động.

Trường hợp doanh nghiệp có mua vé máy bay qua website thương mại điện tử cho người lao động đi công tác để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doa.nh của doanh nghiệp thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, thẻ lên máy bay (boarding pass) và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển. Trường hợp doanh nghiệp không thu hồi được thẻ lên máy bay của người lao động thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, quyết định hoặc văn bản cử người lao động đi công tác và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển."

👉 2. Hồ sơ gồm có:

- Quyết định cử đi công tác (giấy điều động đi công tác): Nêu rõ cán bộ được cử đi, nội dung, thời gian phương tiện;

- Quy chế công tác phí của doanh nghiệp;

- Giấy đi đường có xác nhận của Doanh nghiệp cử đi công tác (ngày đi, ngày về) và nơi được cử đến công tác (ngày đến, ngày đi) hoặc xác nhận của nhà khách nơi lưu trú;

- Các chứng từ, hóa đơn trong quá trình đi lại: Có thể là vé máy bay, vé tàu xe, hóa đơn phòng nghỉ, hóa đơn taxi,….

- Giầy mời tham dự của khách hàng...

- Các chi phí cần được quy định rõ trong quy chế tài chính, quy chế lương thưởng của các chi phí đi kèm như:

+ Chi phí công tác phí

+ Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác theo hình thức khoán;

+ Các khoản chi phí khác phát sinh;

- Đề nghị tạm ứng tiền đi công tác, phiếu chi tiền tạm ứng (Nếu có tạm ứng);

- Giấy đề nghị thanh toán, Bảng kê chi tiết các loại chi phí, Bảng quyết toán công tác phí...

Note:

- Chứng từ thanh toán bằng tiếng nước ngoài phải có phiên dịch sang tiếng việt. Căn cứ các chứng từ trên công ty thanh quyết toán với người được cứ đi công tác.

- Hóa đơn GTGT từ 20.000.000 trở lên để được khấu trừ thuế và tính chi phí hợp lý phải được thanh toán không dùng tiền mặt.

Trường hợp doanh nghiệp có mua vé máy bay qua website thương mại điện tử cho người lao động đi công tác để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doa.nh của doanh nghiệp ngoài các hồ sơ nêu trên thì bổ sung thêm các chứng từ sau:

TH1: Thu hồi được thẻ lên máy bay:

+ Vé máy báy điện tử;

+ Thẻ lên máy bay;

+ Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt;

TH2: Không thu hồi được thẻ lên máy bay của người lao động:

+ Vé máy bay điện tử;

+ Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt;

Trong trường hợp doanh nghiệp cử cá nhân đi công tác và giao cho cá nhân đó tự mua vé máy bay, thanh toán bằng thẻ ATM hoặc thẻ tín dụng của cá nhân đó thì bổ sung thêm chứng từ sau:

+ Quy định của doanh nghiệp cho phép người lao động thanh toán công tác phí bằng thẻ cá nhân;

+ Chứng từ thanh toán tiền vé của doanh nghiệp cho cá nhân mua vé;

+ Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của cá nhân trong quá trình công tác;

👉 3. Cách hạch toán

3.1 Căn cứ vào chứng từ tạm ứng (nếu có), hạch toán:

Nợ TK 141

Có TK 112,111...

3.2 Căn cứ vào chứng từ khi cá nhân đi công tác về, hạch toán:

Nợ TK 641, 642, 627, 154

Nợ TK 133

Có TK 111,112,331...

...

|
21
Anh cho em xin 1 bộ với. Cám ơn a trước nhé
|
11
Ibox mình nhé
|
0
Em nhận được rồi cám ơn anh nhé
|
15
Anh gửi cho e xin 01 bộ với ạ
|
20
Ibox mình bạn nhé
|
7
Cho e xin với ạ
|
4
Anh gửi cho em xin với ạ
|
14
a cho e xin 1 bộ với ạ
|
18
Gửi rồi bạn nhé
|
20
Ib nhé bạn
|
11
Ibox mình bạn nhé
|
16
Ibx mình nhé
|
14
anh cho em xin 1 bộ với ạ.em cảm ơn anh trước a.
|
16
Cho e xin 1 bản VR ạ
|
4
Cho e xin với ah. E cảm ơn ah
|

Câu trả lời của bạn (> 20 ký tự)

Bằng cách click "Đăng trả lời", bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ, Chính sách bảo mật and Chính sách cookie của chúng tôi.

Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ hoặc hỏi câu hỏi của bạn.