0

Hiện nay trong hầu hết các Doanh nghiệp đang dần làm quen với "hóa đơn điện tử". Vậy theo các bạn đâu là khái niệm dễ hiểu nhất về "hóa đơn điện tử"?

|

Câu trả lời của bạn (> 20 ký tự)

Bằng cách click "Đăng trả lời", bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ, Chính sách bảo mật and Chính sách cookie của chúng tôi.

Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ hoặc hỏi câu hỏi của bạn.