Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Do you want 2,000 sq. feet of coverage to your existing Orbilogin network? If yes, then you have numerous options to achieve this benefit. Netgear Orbi provides hundreds of series of the latest Wi-Fi technology, like Orbi RBK50, RBK53, RBK842, and RBK 852 are the best Wi-Fi device. They connect to their Satellites to support the 802.11ac standard with 802.11a/g/b/n/ac network standards.

0 hữu ích 0 bình luận 1.0k xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ orbi , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading