“Tiền người mua ứng trước cho người bán” là tài sản hay nguồn vốn ạ (thuộc TS ngắn hạn, dài hạn hay nợ phải trả, vốn chủ?

Lê Ðắc Lộ·04:20 21/08/2019

“Tiền người mua ứng trước cho người bán” là tài sản hay nguồn vốn ạ (thuộc TS ngắn hạn, dài hạn hay nợ phải trả, vốn chủ sở hữu) mọi người phân loại giúp em với ạ

Tiền người mua ứng trước cho người bán

12 trả lời
Bùi Quốc Anh·07:17 20/08/2019
07:17:21 20/08/2019
Em bên mua hay bán?
Đặng Như Quân·07:17 20/08/2019
07:17:50 20/08/2019
Ngọc Thiên em bên bán ạ

 

Tạ Duy Thắng·07:20 20/08/2019
07:20:43 20/08/2019
E xem hết mục trên bctc là hiểu nhé.
4 hữu ích0 bình luậnchia sẻ

 

Ngô Quỳnh Liên·07:23 20/08/2019
07:23:58 20/08/2019
Về tính chất thì nó là khoản phải thu khách hàng là tk 131, nhưng với khoản ứng trước này thì trên bảng cân đối kế toán thì nó lại thể hiện bên nguồn vốn nha.

 

Vũ Anh Dũng·07:25 20/08/2019
07:25:59 20/08/2019
Nó là người mua trả tiền trước thuộc khoản phải trả bên nguồn vốn

Trả lời câu hỏi tiền người mua ứng trước cho người bán

Hoàng Tuyết Lan·07:28 20/08/2019
07:28:50 20/08/2019
Bên có 131
Ngô Nguyên Bảo·07:40 20/08/2019
07:40:02 20/08/2019
Mình là bên bán: người mua chuyển tiền trước cho mình tức là phải thu sẽ giảm nhé b
Phạm Bá Đạt·07:53 20/08/2019
07:53:49 20/08/2019
Tk 331 và tk 131 là tk lưỡng tính ( số dck cả bên có lẫn bên nợ) , khi khách hàng ứng trước vẫn hoạch toan có 131 nhưng khi lên bctc thì nó ở phần nợ phải trả ( để dưới 331)
Phan Mai Thu·12:41 20/08/2019
12:41:42 20/08/2019
Bạn muốn biết nó là cái gì thì trước tiên bạn phải hiểu rõ: thế nào là tài sản? thế nào là nguồn vốn => Vui lòng xem kỹ chuẩn mực 01 (phần “các yếu tố của báo cáo tài chính”), sau khi hiểu bạn tìm xem nó có đặc điểm là khoản mục nào của BCTC nhé!
Võ Minh Thương·13:14 20/08/2019
13:14:57 20/08/2019
Là nguồn vốn bạn nhé
Phạm Ánh Ngọc·01:59 21/08/2019
01:59:02 21/08/2019
Coong Coong cty bạn bên bán thì hoạch toán có 131 nhé. Mai mốt mình bán hàng xuất hoá đơn thì cấn trừ công nợ qua thui bạn nhé. Vì mình thu trước của người mua.

 

Lê Duyên My·04:20 21/08/2019
12:44:05 03/12/2020

1. Nếu “trả trước cho người bán” thì nó thuộc về TÀI SẢN

2. Nếu “Tiền người mua ứng trước cho người bán” tức là “Người mua trả tiền trước” thì nó thuộc về NGUỒN VỐN.

Một số vấn đề liên quan đến tài sản và nguồn vốn

Để giúp các bạn hiểu sâu hơn về tài sản và nguồn vốn, chúng ta hãy xem qua những thông tin dưới đây.

1. Đặc điểm của tài sản và nguồn vốn trong kế toán

Trong kế toán, tài sản đại diện cho các nguồn giá trị mà doanh nghiệp sở hữu và điều hành, trong khi nguồn vốn là nguồn cung cấp tài chính cho hoạt động kinh doanh.

Ví dụ: khi xem xét “Tiền trước từ khách hàng,” chúng ta nhìn vào khía cạnh nguồn vốn, do khách hàng đã thanh toán trước tiền, tạo ra một khoản nợ đối với doanh nghiệp.

2. Tác động của “Tiền trước từ khách hàng” đến bảng cân đối kế toán

Khi có sự ứng trước từ phía khách hàng, việc này tác động đến bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp. Khoản tiền trước này sẽ được ghi nhận trong phần nợ phải trả (ví dụ, tài khoản 131), làm giảm số tiền phải thu từ khách hàng.

Việc này là quan trọng để theo dõi và quản lý các khoản nợ và phải trả trong quá trình kinh doanh, giúp doanh nghiệp duy trì sự minh bạch và chuẩn mực trong báo cáo tài chính.

Mong rằng những thông tin trên có thể hữu ích trong việc hiểu rõ hơn về tài sản và nguồn vốn, và áp dụng vào công việc của bạn nhé!