Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
9

"Tiền người mua ứng trước cho người bán" là tài sản hay nguồn vốn ạ (thuộc TS ngắn hạn, dài hạn hay nợ phải trả, vốn chủ sở hữu) mọi người phân loại giúp em với ạ

9 hữu ích 0 bình luận 108k xem chia sẻ
12 trả lời 12
17
Em bên mua hay bán?
17 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
8
Ngọc Thiên em bên bán ạ
8 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
4
E xem hết mục trên bctc là hiểu nhé.
4 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
7
Về tính chất thì nó là khoản phải thu khách hàng là tk 131, nhưng với khoản ứng trước này thì trên bảng cân đối kế toán thì nó lại thể hiện bên nguồn vốn nha.
7 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
2
Nó là người mua trả tiền trước thuộc khoản phải trả bên nguồn vốn
2 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
21
Bên có 131
21 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
3
Mình là bên bán: người mua chuyển tiền trước cho mình tức là phải thu sẽ giảm nhé b
3 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
1
Tk 331 và tk 131 là tk lưỡng tính ( số dck cả bên có lẫn bên nợ) , khi khách hàng ứng trước vẫn hoạch toan có 131 nhưng khi lên bctc thì nó ở phần nợ phải trả ( để dưới 331)
1 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
3
Bạn muốn biết nó là cái gì thì trước tiên bạn phải hiểu rõ: thế nào là tài sản? thế nào là nguồn vốn => Vui lòng xem kỹ chuẩn mực 01 (phần "các yếu tố của báo cáo tài chính"), sau khi hiểu bạn tìm xem nó có đặc điểm là khoản mục nào của BCTC nhé!
3 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
14
Là nguồn vốn bạn nhé
14 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
18
Coong Coong cty bạn bên bán thì hoạch toán có 131 nhé. Mai mốt mình bán hàng xuất hoá đơn thì cấn trừ công nợ qua thui bạn nhé. Vì mình thu trước của người mua.
18 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
2

1. Nếu “trả trước cho người bán” thì nó thuộc về TÀI SẢN

2. Nếu "Tiền người mua ứng trước cho người bán" tức là “Người mua trả tiền trước” thì nó thuộc về NGUỒN VỐN.

2 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ hồ sơ lao động thẻ y tế thủ tục thai sản bảo lãnh dự thầu biên bản thu hồi , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading