Khách hàng trả trước tiền ?


2
5
Nguyễn Chiêu Quân
4 năm trước

Bên mình có một hợp đồng trị giá 2.6 tỷ.

Khách hàng trả trước 1.4 tỷ nhưng hợp đồng không thực hiện được, mà bên mình lại không có tiền trả thì giờ nên giải quyết trường hợp này như thế nào ?

Hữu ích 2 Yêu thích 5 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


5
Trần Phước Nghĩa
4 năm trước
xem các điều khoản cụ thể trong hợp đồng mà giải quyết thôi b.  
Hữu ích 5 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung