Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Doanh nghiệp Linda bắt đầu hoạt động trong tháng 10/N có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: (Đơn vị tính USD)


1. Doanh nghiệp chuyển khoản đầu tư 15.500 vào tài khoản tiền gửi của công ty.


2. Thanh toán tiền thuê nhà trong tháng 750.


3. Mua máy Photocopy trang bị cho văn phòng, trị giá 3.520.


4. Doanh thu dịch vụ Photo đã thu bằng tiền 2.050.


5. Lập hóa đơn gửi cho khách hàng về dịch vụ Photo đã cung cấp với số tiền là 600.


6. Thanh toán chi phí giấy và tiếp liệu khác cho máy Photo 260.


7. Tiền lương nhân viên phải trả trong tháng là 360.


8. Khách hàng của Công ty thanh toán 580 cho hóa đơn đã lập.


9. Chi phí dịch vụ điện nước mua ngoài đã thanh toán bằng tiền 320.


10. Thanh toán tiền lương cho nhân viên 475.


11. Khấu hao máy Photo trong tháng 110.


12. Mua chịu giấy dự trữ cho tháng sau với giá trị là 350.


13. Thanh toán bớt cho người bán giấy 385.


14. Linda rút tiền chi tiêu cho mục đích cá nhân 590.


Yêu cầu:


1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.


2. Lập Báo cáo thu nhâp, Báo cáo vốn chủ sở hữu và Bảng cân đối kế toán của Linda vào cuối tháng 10/

0 hữu ích 0 bình luận 841 xem chia sẻ
0

huhuhuhhuh có ai giúp em với ạ!

0 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ hoidap , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading