Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
5

Mình muốn hỏi kết chuyển như thế này là đúng hay sai?

NV1

Nợ TK 154

Có TK 621

Có TK 622

Có TK 627

NV2

Nợ TK 911

Có TK 154  

5 hữu ích 0 bình luận 45k xem chia sẻ
2

Nghiệp vụ 1 thì đúng rồi em, nó mang nội dung kết chuyển chi phí để tính giá thành SP.

Nghiệp vụ 2 thì lại sai hoàn toàn.

Muốn tính giá thành SP thì em phải tính được SPDD cuối kỳ để lại trên số dư cuối kỳ ở tk 154, sau đó phần còn lại kết chuyển sang tk 155 tính giá thành.

Phần quan trọng nhất trong tíng Z Sp chính là PP tính số dư SPDD cuối kỳ này, em có thể dùng các PP: hệ số, NVL trực tiếp, phân bước...

Chi phí SX kết chuyển sang 155 = SPDD ĐK + Chi phí phát sinh trong kỳ ( phần NV 1 em làm đó) - SPDD CK Và khi đó em định khoản: Nợ 155 Có 154

Và phần này em chia cho số lượng SP SX được trong kỳ sẽ là Z đơn vị

Thân  

2 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
4

NV1 bạn kết chuyển đúng rồi.

NV2, bạn xem lại nội dung và kết cấu TK 911 - xác định kết quả kinh doanh.

TK 154 - Chi phí SX KDDD phải được kết chuyển sang TK 155 - Thành phẩm hoặc treo lại ở đó chứ không có bút toán nào kết chuyển sang TK 911 như thế được.

Bạn chịu khó xem lại nhé!  

4 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ kế toán chi phí kết chuyển chi phí 621 154 , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading