Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
20

Ngồi buồn (ngủ) hỏi ngẩn ngơ, nhờ mọi người giúp đỡ

Thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện khấu trừ nhưng không khấu trừ mà hạch toán vào chi phí. Vậy chi phí có được trừ khi tính thuế TNDN không?

Căn cứ theo qui định nào? :(

20 hữu ích 0 bình luận 5.6k xem chia sẻ
11 trả lời 11
17
He he! He he he! KO có chỗ nào quy định chính xác câu chữ như trên nhưng trong phần chi phí ko được trừ có quy định "phần thuế GTGT đã khấu trừ hoặc hoàn thuế". Suy ngược lại! vậy ược ko ta :D
17 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
19
Theo em là có, căn cứ khoản 9 Điều 14 của TT 219, quy định về VAT đầu vào k đủ đk được khấu trừ. Việc đủ đk/không đủ đk ở đây là do DN tự xác định
19 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
0
Đáp ứng 02 điều kiện của Điều 6 TT123 về chi phí dc trừ thì dc trừ thôi. Liên quan đến hoạt động sxkd và có hóa đơn ctu đầy đủ.
0 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
16
Bin Ngo' vào theo dõi này
16 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
21
Thanh Tien Chung cho ý kiến nè
21 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
10
Ý kiến Tuan Ca thế nào?
10 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
16
xem thêm CV này:
16 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
9

CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1573/CT-TTHT

V/v: Chi phí được trừ Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Autonics Vina

Địa chỉ: 400, Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7

Mã số thuế: 0312556385

Trả lời văn thư số 01/TAX/AUTONICS-2015 ngày 21/01/2015 của Công ty về chi phí được trừ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 9 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“ Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên giá của tài sản cố định, trừ số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt”.

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) (áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2014 trở đi):

+ Tại Khoản 1 Điều 6 quy định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

. . .”

+ Tại Khoản 2.37 Điều 6 quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“Thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ hoặc hoàn thuế; thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống vượt mức quy định được khấu trừ theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập doanh nghiệp trừ trường hợp doanh nghiệp nộp thay thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà thầu nước ngoài mà theo thoả thuận tại hợp đồng nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài, doanh thu nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân trừ trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động quy định tiền lương, tiền công trả cho người lao động không bao gồm thuế thu nhập cá nhân”.

Trường hợp Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có số thuế GTGT đáp ứng điều kiện khấu trừ nhưng không kê khai khấu trừ thì Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phòng KTT số 2;

- Phòng PC;

- Lưu (TTHT, HC).

249 – 6550/15 B.Hang KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lê Nga

9 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
21
Được bạn nhé
21 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
2
công ty cũng có trường hợp giống vậy. đầu vào có VAT phục vụ cho sản xuất kinh doanh nhưng kinh doanh phần mềm không chịu thuế. vậy khoản VAT đầu vào em nghĩ đưa vào chi phí và được trừ khi tính thuế TNDN ạ
2 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
18
Chính xác rồi :D
18 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ 08 chi phí được từ thuế nk luật đấu thầu , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading
Liên quan