Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
5

Các bạn cho tôi hỏi người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải đóng BHXH bắt buộc không?

Xin cảm ơn nhiều.

5 hữu ích 0 bình luận 1.9k xem chia sẻ
1

Theo Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH số 71/2006/QH11 quy định đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc:

" Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân Việt Nam, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên;

b) Cán bộ, công chức, viên chức;

c) Công nhân quốc phòng, công nhân công an;

d) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân;

đ) Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn;

e) Người làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc."       

Như vậy, người nước ngoài lao động tại Việt Nam không phải đóng BHXH bắt buộc.                                                          

1 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ kế toán tiền lương người nước ngoài lao động bhxh , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading