Quyết toán thuế TNCN sai mã số thuế và sai tên nên xử lý như thế nào ?


2
5
Hoàng Bảo Ðịnh
4 năm trước

Mình phát hiện ra quyết toán thuế tncn của lao động thuê khoán sai mã số thuế cá nhân và 1 lao động dài hạn bị sai tên thì giờ sửa lại nộp bổ sung hay như thế nào hả mọi người?

Hữu ích 2 Yêu thích 5 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


4
Hoàng Bảo Ðịnh
4 năm trước

Vào tờ khai lần đầu, chọn mục bổ sung và sửa lại cho đúng và gửi lại là ok thôi nhé 

Hữu ích 4 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung