Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
1

Chào các A/C

Em có thắc mắc muốn nhờ a/c tư vấn giúp em ạ

Năm 2011 Công ty em có thực hiện thanh tra quyết toán thuế từ năm 2008-2010. Vừa rồi em có kiểm tra lại sổ sách KTT công ty em hạch toán, em thấy một số NV như sau:

- 1/1/2012: Hạch toán hoa hồng ủy thác nhập khẩu ngày 26/8/2010: 150.000.000

Nợ 1388/Có 331: 150.000.000

- 1/1/2012: Hạch toán chi phí giao nhận bốc xếp hàng hóa nhập khẩu ngày 21/07/2011: 195.940.650

Nợ 1388/Có 331: 195.940.650

- Điều chỉnh BHXH năm 2011: 2.188.379

Nợ 3383/Có 1388

- Đánh giá CL tỷ giá mua hàng của năm 2009 + 2010: 1.459.838.593

Nợ 1388/ Có 331: 1.459.838.593

- Điểu chỉnh CL CP trả trước năm 2011: 90.483.291

Nợ 331/Có 142: 90.486.291

- Thu tiền lãi tiền gửi tiết kiệm ngày 27/1/2011

NỢ 1388/ Có 121: 1.479.134.683

- 5/2/2012 Hạch toán chi phí thu mua TK 11547+18882

Nợ 6422: 13.659.000

Nợ 1331: 1.365.900

Có Tk 331: 15.024.900

A/c có thể tư vấn giúp em là những nghiệp vụ trên KTT trưởng công ty em hạch toán như vậy là đúng hay sai ạ? và cách hạch toán điều chỉnh nếu hạch toán sai ạ?

Em xin chân thành cảm ơn!

1 hữu ích 0 bình luận 18k xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ báo cáo tài chính Nghiệp vụ kế toán , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading