Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Công ty tôi có nhân viên có thai được 2 tháng, bây giờ muốn tham gia bảo hiểm để hưởng chế độ thai sản có được không?      

Xin cảm ơn nhiều.

0 hữu ích 0 bình luận 1.8k xem chia sẻ
3

Theo Khoản 2 Điều 28 Luật BHXH số 71/2006/QH11 quy định:

"Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. "

Như vậy, nếu người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên thì được hưởng chế độ thai sản.  

3 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ kế toán tổng hợp thời gian tham gia bảo hiểm chế độ , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading