Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
5

Thu nhập chịu thuế tờ khai quyết toán năm với tháng quý

Trường hợp: thu nhập chịu thuế trên tờ khai thuế tncn các tháng/quý cộng vào có bắt buộc phải bằng đúng trên tờ khai quyết toán thuế tncn năm không ạ?

-> Căn cứ:

 Điều 8 và điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 hiệu lực từ ngày 05/12/2020

 Điều 44 khoản Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019, hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020

 Công văn 5189/TCT-CS ngày 07/12/2020 của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu các nội dung mới của Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

-> Theo đó:

- Tại khoản 5 điều 5.1. Về khai bổ sung hồ sơ khai thuế

+ Điểm mới 1: Sửa đổi quy định về khai bổ sung tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thì đồng thời phải khai bổ sung tờ khai tháng, quý có sai, sót tương ứng (Điểm a Khoản 4 Điều 7).

+ Trước đây: Tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định: Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm, không phải khai bổ sung tờ khai tháng, quý có sai, sót tương ứng.

---> Nguồn: Chu Đình Xinh.

5 hữu ích 0 bình luận 10k xem chia sẻ
6

Em có một băn khoăn là những năm trước nếu quý k phát sinh thuế tncn phải nộp thì k phải nộp tk thuế tncn (vd năm 2019). Nhưng nay Dn phát hiện qt tncn năm 2019 sai và phải gửi qt tccn lại vậy cũng đồng thời phải gửi lại tk tncn quý sai (vd q4) thì có bị phạt nộp chậm tờ khai quý không?

6 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
19

- Điều chỉnh lại đúng thì càng tốt không chỉnh cũng ko ảnh hưởng đâu bạn, quyết toán thuế ít đoàn nào xem cái này lắm

19 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
4

Dvkt Chu Đình Xinh em đã điều chỉnh qttncn năm 2019 vì có nv có thu nhập 2 nơi mà qttncn lần trước lại tích ủy quyền cho họ. Đồng thời sửa khấu trừ thuế tncn cho họ trên tkqttncn 2019 bs. E không biết có cần nộp lại tk tncn quý 4 có ps khấu trừ thuế tncn cho những nv có thu nhập 2 nơi. Trc đó chưa nộp tờ khai thuế tncn q4 ạ.

4 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ mở thẻ kho hàng tái xuất đơn giá bình quân nhập xuất hàng xuất , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading
Liên quan