0
hữu ích
0trả lời
293 xem

Tạo quan hệ nhiều nhiều trong access

Mình cần tạo 1 database theo dõi các mối nguy trong công việc với yêu cầu công việc như sau, nhờ bạn nào rành access giúp mình với nhé: Có 2 loại công việc: thườn...